• Service

Vi erbjuder...

Företagets specialitet ligger i att ge personlig service och konsultation till kunderna bestående av personlig och konfidentiell rådgivning i samtliga frågor som rör kundföretagets speciella ekonomiska kunskapsområden;
Löpande redovisning, momsredovisning bokslut, deklarationer, driftsform/bolagsbildningar, skattefrågor mm.

Företaget har en hög grad av flexibilitet genom att bemanningsmässigt med mycket kort varsel kunna utöka kapaciteten och antalet uppdrag genom goda rekryteringsmöjligheter.

Företaget uppdateras ständigt i nyheter genom information från analytiker i branschen av ekonomi, redovisning och skattefrågor.